SINGGAH LE


widgeo.net

Ku Li

Selasa, 29 April 2014

CERITA JENAKA

CERITA JENAKA

CERITA jenaka mengandungi unsur kelucuan yang dapat menimbulkan gelak ketawa di kalangan pendengarnya. Ham-pir keseluruhan cerita jenaka menggambarkan kebodohan watak utama. Sifat bodoh akibat daripada membuat sesuatu tafsiran yang salah menyebabkan watak jenaka itu melakukan aksi-aksi yang menimbulkan kelucuan.
Selain watak bodoh, terdapat juga watak pintar dan watak yang selalu mengalami nasib malang. Terdapat lima watak jenaka Melayu yang terkenal iaitu Pak Pandir, Pak Kaduk, Pak Belalang, Si Luncai dan Lebai Malang. Watak asli jenaka Melayu ialah Pak Pandir, Pak Kaduk, dan Lebai Malang. Selainnya adalah pinjaman dari luar sama ada dari India mahupun Arab-Parsi seperti Pak Belalang, Si Luncai, Mat Jenin, Abu Nawas, dan Awang Kenit. Sungguhpun begitu, terdapat ratusan lagi cerita jenaka dalam perbendaharaan sastera rakyat Melayu.
Pada umumnya, cerita-cerita ini berfungsi sebagai alat kritik sosial kepada masyarakat. Sifat negatif seperti bodoh, tamak, mementingkan diri sendiri, menipu untuk melepaskan diri dan sebagainya dikritik menerusi cerita-cerita ini. Selain mengkritik tingkah laku yang buruk, institusi tertentu seperti institusi keagamaan (lebai) dan pemerintah (raja, pembesar, hakim, dan penghulu) turut menjadi sasaran kritikan atas penyelewengan yang dilakukan (Shaiful Bahri Md. Radzi, 2000).
*   *   *
Kejenakaan Pak Pandir
CERITA ini ialah cerita dua orang suami isteri iaitu Pak Pandir dan Mak Andih. Jadi, suatu hari itu, mereka hendak bekerjalah hendak membuat ladang bertanam padi. Jadi, kalau begitu dia hendak mencari kerbau. Hendak membeli kerbau, disuruhnya Pak Pandir membeli kerbau untuk mem-bajak tanah. Pak Pandir ini orang yang bodoh-bodoh tetapi ada kalanya bijak juga. Bijaknya bijak bodohlah. Jadi, kata dia, "Macam mana rupa kerbau itu?" Dia tidak tahu.
Datang kata Mak Andih ini, "Mana yang makan rumput itu nanti, itu kerbaulah," katanya.
Jadi, Pak Pandir pergi mencari kerbau. Dia pergi, pergi ditengoknya seorang petani tengah menajak, merumput di sawah padi itulah. Zaman dahulu tidak ada tajak. Di sawah padi itu ada satu alat namanya keri. Alat itu gunanya untuk memotong rumpudah. Menajak rumput pada pangkal-pang-kal padi itu. Jadi, Pak Pandir ini datang kepada petani itu. Katanya, "Hai, saudara!" katanya. "Ini hendak jual ke apa ini, kerbau ini?"
"Ah?" kata petani itu. "Ini bukannya kerbau!" katanya. "Ini keri buat memotong rumput," katanya.
"Ah! Yalah! Asalkan makan rumput bolehlah. Tidak kiralah apa-apa," katanya.
Jadi, petani itu bersetuju untuk menjual keri tersebut. Apabila petani bersetuju hendak menjual, dibelinyalah. Jadi, dibelinya keri tersebut. Sambil itu, Pak Pandir teringat pesanMak Andih tadi, "Bila kerbau itu hendak dibawa balik ikat dengan tali."
Jadi, tali yang dibawanya itu diikatnyalah keri itu tadi. Jadi, keri ini macam tajak yang kecil itulah. Jadi, sudah di-ikatnya keri itu tadi lalu diseretnyalah. Jadi, bila diseretnya keri ini memantul-mantullah. Ia memantul pada tanah dan kadangkala terkena kakinya, kena tumitnya menyebabkan luka. Dalam pada berjalan itu dia pun bersungutlah, "Celaka, kerbau ini!" katanya. "Kaki aku pulak ditanduknya. Tengok, sudah berdarah-darah ini," kata Pak Pandir.
Jadi, dibawanya balik 'kerbau' itu balik ke rumah. Bawa balik, bawa balik sampailah dekat pokok mempelam ditambatnyalah keri itu tadi. Jadi, Pak Pandir pun balik lalu masuk ke rumah. Sampai di rumah dia pergi berjumpa Mak Andih. Kata Mak Andih, "Mana dia kerbau? Sudah dapat?"
"Dapat sudah."
"Mana dia?"
"Aku tambat dekat pokok mempelam," kata Pak Pandir. Jadi, apabila ditengok-tengok oleh Mak Andih dia pun terperanjat lalu marah. "Ini bukannya kerbau!" "Bukan kerbau?" kata Pak Pandir. "Ah! Ini keri!" kata Mak Andih.
"Ah! Aku tidak tahulah. Engkau kata yang makan rum-put," katanya. "Benda ini makan rumput juga." Kemudian keri itu ditukarkan semula dengan kerbau oleh Pak Pandir.
* *  *
Selain seorang yang bodoh, Pak Pandir ini juga memang se-orang pemalas. Dia tidak suka pergi ke ladang. Jadi, Pak Pandir dengan Mak Andih ini ada seorang anak kecil. Umur anak mereka ini dalam dua tiga bulanlah. Suatu hari, Mak Andih bercadang hendak pergi ke ladang. Jadi, Pak Pandir disuruhnya menunggu rumah. Dia pesan dengan Pak Pandir, "Pak Pandir! Pak Pandir! Aku hendak ke ladang ini. Budak itu nanti, anak kita, kalau bangun dari tidur, engkau mandi-kan," katanya. "Tetapi, dimandikan biar mandi air panas. Air suam-suamlah. Air panas itu masuk campur dengan air sejuk. Mandikan dia budak ini air panas." Kata Pak Pandir, "Yalah!"
Jadi, Mak Andih pergilah ke ladang. Pergi, pergi, Pak Pandir ini teringatkan budak ini disuruh mandi dengan air panas saja. Jadi, dimasukkannya anaknya dalam besen itu. Dibuat sudah dan dimasaknya air panas dan dijirusnyalah. Jadi, budak ini kena air panas, mati. Jadi, Pak Pandir ini tidak tahulah budak itu sudah mati. Budak ini ditengoknya, budak ini tersengeh.
"Tertawa anak kita ini, mandi air panas," katanya.
Jadi, rupanya dalam pada dia tengok-tengok itu Mak Andih pun balik. Balik-balik, ditengok Mak Andih anaknya itu terjeringai sahaja. Ertinya macam tersengeh sahajalah. Rupa-rupanya anaknya itu sudah mati. Sudah mati habislah ceritanya.
Kata Mak Andih, "Sudah mati apa hendak buat? Pergilah tanam."
Jadi, Pak Pandir pergilah membawa cangkul satu. Jadi, sudah dikapankanlah budak kecil ini tadi. Tidak ada apa yang dipakai, dibungkusnya budak ini dengan tikar sahaja. Habis dipikulnya dan dengan tajak satu. Dalam pada dia berjalan-jalan ini, budak dalam tikar ini tidak disedarinya terjatuh. Jadi, tikar itu dipikulnya juga dengan cangkul. Habis, sampai sahaja ke kubur digalinya kubur itu dimasukkannya tikar sahaja. Kata Pak Pandir, "Anak kita sudah masuk sekali dengan tikar-tikar sekali."
Pak Pandir pun balik. Bila hendak balik, tengah jalan di-jumpanyalah satu budak mati tengah jalan.
Jadi, dia pun berfikir dalam hatinya, "Bukanlah-anak aku sahaja yang mati," katanya. "Anak orang lain pun ada juga yang mati. Tidak apalah," katanya. "Bukan anak aku seorang sahaja, anak orang lain pun mati juga," kata Pak Pandir.
Dia pun balik. Balik, balik, Pak Pandir cerita dengan Mak Andih. Kata Mak Andih, "Sudah tanam?"
Katanya, "Sudah! Tapi tidak usahlah Mak Andih susah hati," katanya. "Kita, dalam dunia ini bukan anak kita sahaja yang mati. Aku tadi jalan balik, tengah jalan itu aku jumpa anak orang ada juga yang mati," katanya.
Jadi, kalau begitu dia baliklah. Mak Andih ini pun pergi hendak menengok kubur anaknya. Ditengoknya tengah jalan itu anak dia yang dibawanya tadi oleh Pak Pandir tercicir jatuh di tengah jalan. Jadi, diambilnya dan ditanamnyalah semula. Itu satu lagi kisah Pak Pandir.
*   *   *
Tersebutlah balik kisah Pak Pandir ini tadi. Apabila anaknya yang sudah mati itu sudah sampai hari; dahulu ada yang tiga hari kenduri, tujuh hari kenduri, empat belas hari kenduri. Jadi, Mak Andih ini teringatlah, "Ini sudah tiga hari anak aku mati ini. Hendak buat kendurilah."
Jadi, hendak kenduri dia pun siaplah memasak-masak, apa semua gulai. Kalau begitu disuruhnya Pak Pandir, "Eh! Nanti engkau pergi jemput orang. Pukul 4.00, lepas sembahyang asar narrti kita kenduri. Jadi, engkau panggil Pak Biial, engkau panggil Pak Imam, engkau panggil Tuk Siak, apa semualah."
"Jadi, yang mana satu Pak Imam ini?" kata Pak Pandir.
"Pak Imam itu nanti, bila ada yang berjanggut saja panjang itu," katanya, "Itu Pak Imamlah. Mana yang songkoknya putih itu nanti," katanya, "Itu Pak Bilallah. Engkau panggillah nanti," katanya. "Lain-lain orang pun panggillah." Jadi, dia pergilah hendak menjemput orang.
Pergi, pergi, pergi dia tidak tahu mana rumah Pak Imam. Tidak tahu mana rumah Pak Bilal. Dia ingat, asalkan yang janggut panjang itu nanti Pak Imamlah. Asalkan yang putih sahaja kepala songkok itu, songkok putih, songkok ketayap itu, bilallah katanya. Jadi berjalan, berjalan, ditengoknya bu-rung pipit, pipit uban. Pipit uban ini masa itu, bulu kepala-nya itu putih. Pipit ini ada dua tiga macam. Pipit uban ada, pipit pinang ada, pipit genting ada, pipit tuli ada. Jadi, pipit uban ini kepalanya putih. Jadi, kalau begitu dipanggil-pang-gilnya tetapi tidak mahu datang, dikejarnya. Dikejarnya di-dapatnya satu ekor burung pipit ini tadi. Dibawanya balik.
"Ini bilallah ini," katanya, "Yang bersongkok putih ini." Lepas itu nanti hendak mencari Pak Imam pula.
Pergi, pergi, cari, carinya, ternampaklah kambing jantan yang berjanggut panjang. Jadi, dikatanya ini, "Aaa! Ini Pak Imamlah, ini berjanggut ni."
Jadi, apabila sampai sana, dikejarnyalah kambing itu di-tangkapnya, dibawanya baliklah. Jadi, kambing ini pun dibawanyalah balik. Dalam pada balik berbunyilah, "Bek! Bek! Bek!"
"Ah! Engkau jangan buat pembohonglah," katanya. "Nasi aku tiada lembik," kata Pak Pandir. Habis pipit ini pun ber-bunyi, "Pit! Pit! Pit!"
"Ah! Rumah aku tiada sempit," katanya. "Engkau buat pembohong sahaja, Pak Bilal." Dibawanya balik.
Sampai di rumah, kata Mak Andih, "Dapat? Mana Pak Imam? Ini tadi semua datang? Ada Pak Bilal?"
"Ada sudah ini. Semua dibawa balik," kata Pak Pandir. Jadi, dibawanya. Ditengoknya oleh Mak Andih burung pipit dengan kambing, sudahlah tidak jadilah kenduri itu.
*   *   *
Suatu hari, Pak Pandir dengan Mak Andih ini ada di rumah dan hari pula hujanlah. Jadi, hujan dia tidaklah boleh turun ke ladang apa semua. Jadi, dia duduklah di atas rumah itu. Jadi, apabila duduk di atas rumah, kata Pak Pandir, "Aku ini lapar sangat Mak Andih," katanya. "Baiklah engkau," katanya, "Apa yang hendak dimasak, masaklah. Ada apa-apa pun masaklah. Biar aku makan hujan-hujan ini."
Jadi, kata Mak Andih, "Yalah! Nantilah! Ada pisang muda dekat dapur itu biarlah aku bakarkan," kata Mak Andih.
Jadi, dalam pada dia mengupas kulit pisang semua itu Pak Pandir berkata, "Ai! Lama benar! Perut aku sudah laparlah. Lekas! Lekaslah sikit! Memasak itu kalau apa-apa pun hendak dimasak, masaklah lekas! Kalau pisang, pisanglah." katanya.
Lama-lama Mak Andih ini panas hatinya. Ditengoknya Pak Pandir ini sudah hendak makan sangat, tidak sabar hen­dak makan. Diambilnya pisang muda yang dikupas itu tadi dilumurkannyalah pada punggung kuali. Jadi, hitam sahajalah. Jadi, sudah hitam apa semua diangkat dibawanyalah pada Pak Pandir. Jadi, Pak Pandir ini makan, makan, "Ai! Picang ni," katanya, "Angus ada tapi macak idak," katanya. "Angus ada macak idak," katanya.
Dia ini pelat. Maknanya belum masak lagi pisang itu, muda lagi. Jadi, hitam pada arang buntut kuali itu sahaja. Jadi, itulah ceritanya orang sudah gelojoh hendak makan sangat. Jadi, Mak Andih ini disapukannyalah pisang itu pada buntut kuali. Jadi, itulah ceritanya.
*   *   *
Kemudian, suatu hari itu, pagi itu, Mak Andih sudah masak nasilah. Habis sudah masak nasi, habis dia kata lauk tidak ada. Habis, dicakapkannya dengan Pak Pandir.
"Pak Pandir! Pak Pandir!" katanya. "Engkau ambillah taut bawah rumah itu. Engkau pasanglah dekat sungai itu. Mana tahu dapat ikan nanti, bolehlah kita bawa baliklah. Boleh kita makan sama."
Jadi, Pak Pandir ini kata, "Yalah! Habis, umpan tidak ada. Apa hendak diumpankan ini?"
Datang kata Mak Andih, "Engkau ambillah, cari beialang rusa itu," katanya, "Buat umpan!"
Jadi, kata Pak Pandir, "Yalah!"
Jadi, taut ini sejenis kail yang gunanya hendak menang-kap ikan ini tadi.
Jadi, dibawanyalah taut itu. Dibawa, dibawanya, dicari-nyalah beialang rusa. Beialang rusa itu tidak ada didapatnya. Lama dia berjalan, berjalan, berjalan dijumpanya rusa. "Ah! Ini pun dia rusa," katanya. Kalau begitu rusa itu tengah tidur. Dicangkuknyalah rusa itu pada mata taut tadi. Dicacakkan-nyalah ke sungai. Ah! Lepas itu dia pun baliklah. Balik sekejap lagi lebih kurang dalam dua tiga jam dia pun hendak pergilah hendak menengok tautnya itu balik, sama ada sudah mengena atau tidak. Habis, dia pun pergi, ditengoknya rusa itu sahaja yang ada. Habis dia balik ke rumah jumpa Mak Andih.
"Macam mana Mak Andih?" katanya. "Tidak ada di-makan ikan," kata Pak Pandir. "Umpan kita itu ada juga."
"Apa engkau umpankan?" kata Mak Andih.
"Aku umpan rusa. Aku dapat dekat hutan tadi. Aku cangkukkan."
"Ah! Kalau begitu, rusa, marilah kita tengok," katanya.
Jadi, pergilah Pak Pandir dengan Mak Andih ini.
"Ah! Ini?" katanya. "Rusa betul ini," kata Mak Andih. "Jadi, kalau begitu," kata Mak Andih. Rusa ini sahajalah kita sembelih buat lauk. Tidak payahlah kita mencari ikan lagi," kata Mak Andih. Itu sahajalah ceritanya.

Suatu masa orang kampung pergi menebang untuk membuat kebun. Pak Pandir pun turut sama pergi menebang. Asaikan pagi dia membawa bekal nasi, asal pagi membawa bekal nasi dibuat oleh bininya untuk pergi menebang.
"Ah! Yalah," katanya. "Bawa! Bawa bekallah!" kata Pak Pandir.
Bawa bekal pergi menebang. Jadi, bukan dia menebang cuma dia duduk dalam hutan itu termenung sahaja. Petang orang balik dia balik, orang pergi dia pergi. Pergi membawa bungkus nasi tapi orang menebang dia tidak menebang.

Sampailah masa menuai. Jadi, kata Mak Andih, "Sudah siap dah ladang?"
"Sudah! Besok bolehlah kita menuai," kata dia. Tapi, dia cakapnya sahaja.
Jadi, satu hari itu, Pak Pandir dibawanya sekeping kerak nasi itu. Kerak ini tadi dibawa, dibawanya ke dalam hutan tadi digantungnya atas pokok. Ah! Pak Pandir duduk di bawah pokok itu tadi. Jadi, apabila petang, orang hendak balik, orang yang tadi pergi menebang hutan pun lalu. Mereka pun bertanya, "Apa engkau buat, Pak Pandir?"
"Alah! Duduk-duduklah," kata dia. "Badan sudah letih," kata dia.
"Aaa! Itu apa pulak dekat atas pokok itu?" "Ah, kerak nasi!" kata dia.
"Ah! engkau Pak Pandir! Engkau ini buat pembohong sahaja," kata orang tadi. "Ada pulak kerak nasi berkilat-kilat begini?" katanya. Kata orang itu, "Lebah!"Kata Pak Pandir, "Tidak! Rak acik!" Dia mengata kerak nasi itu "rak acik" sebab dia pelat. Kata dia, "Rak acik!"Kata orang itu, "Eee! Eh! Lebah!" "Rak acik apa? Asal betul-betul kerak nasi, aku bertaruh, aku bertaruh ladang pun aku jadi," kata orang itu. "Kalau ladang, kalau betul kerak nasi ambillah, ambillah ladang aku itu. Tapi, kalau sarang lebah, betul lebah, engkau aku kerjakan," kata dia. "Aku hambakan engkau," kata orang itu lagi. "Ah, yalah!" kata Pak Pandir.

Ditengok, dipanjatlah ditengok. Ditengok, betullah kerak nasi. Dapatlah Pak Pandir ladang orang itu. Ah! Balik tadi itulah bukan main sukalah Mak Andih. Mak Andih menyangkakan dia, betullah Pak Pandir berladang. Pada hal, dia main nasib-nasib, main nasib-nasiblah itu. Mengakalkan orang. Mengakalkan orang! Bukan sengaja hendak mengakalkan orang pun tidak. Memang sengaja digantung kerak nasi.

Kemudian, tidak lama selepas itu, Mak Andih ini sudahlah marahkan Pak Pandir. Dia tidak ada kerja. Dia asyik duduk di rumah. Hendak makan tidur, makan tidur sahaja. Kalau begitu, bila dimarah-marah oleh Mak Andih ini, dia terfikir di hatinya. "Kalau macam ini," katanya, "Baiklah aku buat satu helahlah."

Kata Pak Pandir kepada Mak Andih, "Engkau gaduhkan aku tidak bekerja. Baiklah! Aku ini hendak pergi belayar. Hendak belayar seminggu. Hendak kerja. Hendak cari duit. Jadi, engkau siapkan aku bekal; bekal kuih-kuihke, nasi apa semua selama seminggu. Jadi, biar aku pergi belayar," kata Pak Pandir.Jadi, Mak Andih ini siapkanlah nasi, lauk semua, ketupat, apa yang ada, kuih bekalan dalam seminggu. Jadi, sudah siap bungkus apa semua, Mak Andih pun pergi turun ke bawah. Turun ke bawah hendak pergi menengok-nengok kebunnya-lah.

 Jadi, Pak Pandir ini naik atas para, tidak ada pergi bela­yar. Orang zaman dulu, ada rumah pakai para. Di atas rumah itu, ada satu lantai lagi, ada para tempat simpan barang. Jadi, Pak Pandir tidak pergi belayar, dia naik atas para itu.

Jadi, dalam pada seminggu ini Pak Pandir duduk atas para itu makan sahaja. Makan, makan, berak pun tidak, kencing pun tidak. Jadi, hendak berak diambilnya gabus, disumbatnya duburnya tadi. Dia duduk di atas para itu.

Jadi, apabila sudah sampai seminggu, Mak Andih ini pun berkata, "Ah! Hari ini sudah sampai seminggu. Aah! Pak Pandir ini hendak balik dari belayar ini," katanya. "Baiklah aku berkemas-kemas."

Jadi, disapunyalah lantai, sawang-sawang apa semua dekat para itu, bawah para. Ditengokkannya, "Ada gabus pulak," katanya. "Ini apa pulak gabus ini pada para ini?" katanya.

Jadi, dia hendak membersihkan para itu. Dicabutnyalah gabus itu oleh Mak Andih. Jadi, Pak Pandir pun terberaklah. Jadi, kenalah muka Mak Andih.

Sumber: Disesuaikan daripada penceritaan Haji Talib Bulat dan Haji Abdul Manan Puteh, 1995. Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor.

Kes peneroka Bera saman Felda ditangguh 30 April


TEMERLOH: Mahkamah Tinggi Temerloh hari ini menangguhkan kes saman 533 peneroka Felda Gugusan Bera terhadap Felda, kepada 30 April ini.
Peguam peneroka, Mohamed Hanipa Maidin berkata, kes tersebut sepatutnya dimulakan hari ini selama tiga hari tetapi ditangguhkan berikutan pihak Felda mencadangkan mediasi ataupun selesai di luar mahkamah.

(Foto: Hanipa memberi taklimat kepada peneroka di luar Mahkamah Tinggi Temerloh.)
“Hakim (Datuk Ab Karim Abdul Rahman) juga tadi menimbulkan terlalu ramai memfailkan saman jadi akan mengambil masa terlalu lama jika dipanggil seorang demi seorang.
“Justeru beliau mencadangkan supaya peneroka-peneroka yang betul-betul menghantar secara terus kepada kilang Felda tanpa melalui peraih atau orang tengah, akan dipanggil dulu” katanya kepada media selepas kes disebut.  
Katanya, dijangka enam peneroka akan dipanggil sebagai saksi Rabu ini.
Turut hadir, dua orang lagi peguam bagi pihak peneroka iaitu Nasar Mirbas Khan dan Diana serta sebahagian peneroka.
Pada 20 September 2012, seramai 533 peneroka dari 9 Tanah Rancangan Felda Gugusan Bera telah memfailkan writ tuntutan berkaitan kadar perahan gred (KPG) yang dibayar kepada peneroka dengan terdapat unsur penipuan kerana lebih rendah daripada gred sebenar di mahkamah ini.
Selain daripada itu peneroka juga menuntut wang isi rong sawit, tandan yang ditolak tetapi diproses, keladak minyak dan abu tandan sawit yang semuanya mempunyai nilai tetapi tidak dibayar atau dikembalikan oleh Felda dan Felda Palm Industries Sdn Bhd selaku defendan.
Kesemua peneroka menuntut pihak defendan membayar ganti rugi hasil penjualan sawit mereka sejak tahun 1995, hari ini ditangguhkan atas sebab-sebab teknikal. 
Kes tersebut sepatutnya mulai dibicarakan pada 17 September tahun lalu ditangguhkan bagi memberi masa kepada plaintif mendapatkan rekod jualan sawit semua peneroka ke kilang-kilang Felda atau daripada pihak ketiga.
Kes tersebut kemudiannya dibawa ke Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk pengurusan kes. 
Mengenai jumlah tuntutan, Hanipa berkata, bagi tahun 2008 sahaja, kerugian yang dialami peneroka kerana tidak dibayar hasil yang sepatutnya ialah RM19 juta dan tuntutan bermula sejak tahun 1995.

Dengan itu dijangka peneroka sepatutnya dibayar sekitar RM300 juta lagi.
Sebelum ini, peneroka-peneroka Felda Kemahang dan Sungai Koyan telahpun memenangi kes saman melibatkan isu yang sama. - HARAKAHDAILY 

Mana RM18 bilion wang 1MDB diluar negara, soal The Edge

1MDB
KUALA LUMPUR 28 APR: Akhbar The Edge Weekly dalam laporan eksklusifnya membongkar urusniaga yang dipersoalkan berhubung tabung pelaburan yang terlibat dan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) patut membawa balik RM18 bilion yang diletakkan di luar negara.
Akhbar mingguan tersebut mula menyiasat urusniaga 1MDB selepas tabung itu mengeluarkan Laporan Kewangan 2013 berakhir 31 Mac dan laporan tahunannya.
Dalam laporan The Edge Weekly, dikatakan akaun 1MDB berjumlah berbilion ringgit yang diperoleh dari bon jaminan kerajaan, diuruskan oleh penama yang tidak diketahui di luar negara.
Akaun-akaun 1MDB menunjukkan USD2.318 bilion (RM7.88 bilion) disimpan di Cayman Islands di bawah syarikat portfolio yang diasingkan.
Manakala US$3 bilion (RM10.2 bilion) disimpan institusi kewangan yang tak dinamakan dan separuh daripadanya (US$1.58 bilion atau RM5.37 bilion) dalam pelbagai jenis portfolio pelaburan.
Mingguan tersebut menyatakan bahawa ’1MDB menghantar keluar wang, walaupun terus menyebabkan hutang dan meminjam lebih untuk membiayai pelbagai perolehan.
Menurut The Edge Weekly, pada 31 Mac 2013, pinjaman 1MDB berjumlah RM36 bilion, manakala servis hutang tahunannya ialah RM 1.6 bilion.
“Corak pinjaman 1MDB berbanding pemerolehannya menunjukkan bahawa ia telah sebenarnya meminjam lebih daripada perlu,” ulas Ho Kay Tat, Ketua Pegawai Eksekutif Edge Group, dalam kolumnya ‘My Say’.
“Soalan ini mesti ditanya kepada 1MDB. Mengapa berlebihan meminjam hanya untuk menghantar lebihan tunai keluar negara? tanya Ho Kay Tat lanjut.

TPPA, kehakiman topik pertemuan Pakatan-Rice


KUALA LUMPUR:Pemimpin Pakatan Rakyat meminta Amerika Syarikat yang merupakan "juara demokrasi" dunia agar menegur amalan demokrasi di Malaysia, yang disifatkan sebagai tempang dan tidak mematuhi sistem demokrasi itu sendiri.

Antara yang paling ketara adalah kerajaan BN yang memerintah Persekutuan tidak mematuhi sistem Persekutuan atau 'federalism' di Malaysia apabila hak negeri yang bukan di bawah kuasa parti pemerintah di peringkat negeri diketepikan, kata Datuk Mustafa Ali.

"Misalnya, kerajaan pusat menafikan hak negeri untuk mendapatkan royalti minyak di Kelantan," kata Setiausaha Agung PAS itu kepada Susan Rice, Penasihat Keselamatan Amerika Syarikat dan tiga lagi pegawai Amerika dalam pertemuan 45-minit dengan pemimpin PR itu.

Turut serta dalam pertemuan di sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur pagi ini adalah Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng.

Dalam pertemuan itu, Anwar menjelaskan pendirian Pakatan Rakyat tentang mengapa mereka tidak bersetuju dengan TPPA secara keseluruhannya ketika disoal oleh Rice.

Anwar turut menyentuh soal integriti kehakiman di negara, namun tidak menyentuh secara spesifik terhadap kes beliau sendiri, kata Mustafa kepada The Malaysian Insider.

Lim pula menekankan isu kegagalan sistem di Malaysia yang tidak memberikan kemenangan kepada PR, walaupun mendapat 52% undi popular dalam Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU13) lalu.

Pertemuan ini diadakan sempena lawatan Presiden Amerika Barack Obama ke negara ini.

"Saya turut menekankan kegagalan Malaysia dalam memberikan kebebasan media di negara ini, di mana semua media arus perdana dikawal oleh kerajaan," kata Mustafa.

'Kami cakap apa yang PM tak beritahu Obama'Anggota masyarakat sivil yang bertemu Barrack Obama semalam berkata, mereka memberitahu perkara sebenar dalam pertemuan sejam dengan Presiden Amerika Syarikat (AS) itu semalam.

Pemimpin kumpulan hak asasi manusia Hakam Datuk S Ambiga, antara yang hadir dalam pertemuan itu, berkongsi denganMalaysiakini apa yang dibincangkan dalam sesi bersejarah itu.

“Antara isu (dibangkitkan) berhubung politik perpecahan, ekstremisme kaum dan agama, diskriminasi, autoritarianisme kerajaan melalui undang-undang yang menindas, pilihan raya bebas dan adil serta keluhuran perlembagaan...,” katanya.

Juga diketengahkan berhubung pendakwaan terhadap Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pendakwaan terhadap pembangkang atas alasan hasutan dan Akta Perhimpunan Aman.

Obama, katanya, juga diberitahu bagaimanapun pihak berkuasa Malaysia mengongkong media.

“Kami jelaskan bahawa Malaysia bukan sebuah umat Islam yang moderat atau demokrasinya seperti dalam erti kata sebenar,” kata bekas presiden Majlis Peguam itu.

‘Terima kasih doakan kubur saya bercahaya kelak’


KUALA LUMPUR: Presiden PKR, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail secara sinis ‘berterima kasih’ kepada pihak yang sudi menggelarkan beliau sebagai mujahidah selain berdoa kuburnya turut bercahaya kelak, lapor Selangor Kini.

Beliau yang juga Adun Kajang berkata demikian sebagai respons kepada penyebaran gambar yang mendakwa beliau telah meninggal dunia serta kubur bercahaya ketika dikebumikan.

 “Saya bersyukurlah dia panggil mujahidah dan kubur bercahaya tu Insya Allah,” katanya kepada Selangor Kini.

Sebelum ini terdapat pihak tidak bertanggungjawab memanipulasi gambar seorang wanita yang telah meninggal dunia selain kubur bercahaya di Taiping, Perak dengan meletakkan muka Wan Azizah.

Paparan tersebut dibuat melalui akaun Facebook Blue Wave Army.

Ahad, 27 April 2014

Gesaan Loke minta PAS 'tinggal Pakatan' disokong


Dua ahli Parlimen DAP mempertahankan gesaan Setiausaha Organisasi kebangsaan DAP, Anthony Loke supaya PAS meninggalkan Pakatan Rakyat jika ia enggan mematuhi konsensus pakatan dan mahu meneruskan hasratnya untuk melaksanakan hudud.
 
MP Bukit Bendera, Zairil Khir Johari berkata walaupun beliau berharap Pakatan Rakyat kekal seperti sekarang, tetapi beliau "memahami dari mana Loke datang".
 
"Di seluruh dunia, gabungan tidak kekal. Di Jerman di peringkat pusat ada SPD (Parti Sosial Demokratik Jerman) dan CDU (Kesatuan Demokratik Kristian) membentuk sebuah gabungan.
 
"Tetapi di peringkat negeri, tidak ada gabungan seumpama itu, ia benar-benar berbeza, gabungan boleh dibentuk dengan pihak-pihak lain seperti Green Party.
 
"Saya rasa kita tidak perlu hanya menumpukan perhatian kepada model BN di mana ia adalah pada dasarnya situasi kekal," katanya kepada Malaysiakini ketika dihubungi.
 
MP DAP Raub, Ariff Sabri Abdul Aziz  turut menyokong gesaan Loke sekiranya PAS masih tetap mahu melaksanakan hudud di Kelantan melalui rang undang-undang ahli persendirian di sidang Parlimen yang akan datang .
 
PAS memohon supaya dibuang halangan di peringkat persekutuan untuk membolehkan pelaksanaan undang-undang hudud di Kelantan yang sudah wujud dalam bentuk enakmen di peringkat negeri .
 
Ariff Sabri, dalam blog hari ini menegaskan kewajipannya sebagai seorang Muslim untuk menyokong undang-undang hudud, sambilmenjelaskan mengapa beliau membantah rancangan PAS itu.

Sabtu, 26 April 2014

Polis: 'Perampas' sangka kokpit itu tandasRakyat Australia yang mencetuskan kebimbangan berlaku rampasan pesawat milik syarikat Virgin semalam,  dilaporkan memberitahu polis Indonesia bahawa dia tidak mabuk.

Sebaliknya, katanya, dia hanya mencari tandas apabila dia mengetuk pintu kokpit.

"Dia sangka kokpit itu adalah tandas - dia ingat dia mengetuk pintu tandas," lapor The Age di Melbourne, yang memetik jurucakap polis Bali, Hery Wiyanto.

Menurut laporan itu, penumpang tersebut, Matthew Christopher Lockley (yang dilaporkan sebelum ini sebagai Matt Christopher) bertegas bahawa dia tidak mengambil alkohol.

Dia mendakwa dia hanya mengambil empat biji Panadol, dua Voltaren (ubat anti-radang dan penahan sakit), dan dua Coca- Cola di lapangan terbang Brisbane sebelum menaiki Penerbangan VA41 ke Bali, dan tidur hampir sepanjang penerbangan.

Anak kapal kemudiannya membawa Lockley ke belakang pesawat
manakala juruterbang mengeluarkan amaran rampasan. Pegawai Virgin Australia menjelaskan kemudiannya bahawa ia bukan cubaan rampasan tetapi penumpang mabuk dan sukar dikawal.

Berikutan itu, lapangan terbang Bali telah ditutup menyebabkan lapan penerbangan masuk dilencongkan dan lima penerbangan tidak dibenarkan berlepas.  Setelah pesawat itu mendarat, Lockley dibawa pergi oleh pengawal bersenjata .

Selepas disoal siasat pada malam Jumaat, dia telah dilaporkan dihantar ke hospital .

"Dia masih rasa keliru. Dia tidak sihat, sebab itu dia mengambil ubat tersebut," kata Hery.

Polis dilaporkan masih menunggu keputusan ujian darah dan air kencing sebelum memutuskan sama ada untuk mendakwanya kerana membahayakan penerbangan.

Jika sabit kesalahan, dia berdepan dengan hukuman sehingga dua tahun penjara atau didenda 500 juta rupiah (RM141,500), kata laporan itu.
 

PKR bidas IGP masih mahu notis 10 hari PAA


Naib Presiden PKR N Surendran menyifatkan pendirian Ketua Polis Negara, Tan Sri Khalid Abu Bakar bahawa mereka yang mengadakan perhimpunan awam masih perlu memberi notis 10 hari, sebagai 'tidak bertanggungjawab ', 'angkuh ', dan 'mengingkari' mahkamah

Surendran berkata ekoran keputusan Mahkamah Rayuan bahawa adalah tidak sah untuk menghukum mereka yang gagal berbuat demikian, maka tidak ada undang-undang untuk menguatkuasakan keperluan tersebut.

Alasan mahkamah, tegas Surendran, ialah hak orang
ramai untuk berhimpun secara aman tidak boleh tertakluk kepada 'criminal sanction'.

Dalam satu kenyataan, beliau berkata,  Khalid perlu membaca penghakiman penuh sebelum membuat komen yang mengelirukan.

Surendran , yang merupakan peguam perayu dalam kes tersebut, menjawab komen Khalid mengenai Akta Perhimpunan Aman  PAA ) 2012 yang disiarkan oleh The New Straits Times online hari ini.

Khalid dilaporkan berkata walaupun mahkamah telah membatalkan Seksyen 9 ( 5) PAA berkaitan hukuman kerana tidak memberi polis notis 10 hari, tetapi keperluan itu, katanya, masih kekal dalam Seksyen 9 (1) undang-undang yang sama,.

Khalid dilaporkan berkata bahawa keperluan undang-undang
itu perlu dipatuhi kerana ia menyatakan bahawa notis 10 hari hendaklah dikemukakan (sebelum mengadakan sebarang perhimpunan).

Surendran berhujah bahawa tanpa Seksyen 9 (5),  maka tidak ada kewajipan undang-undang untuk orang ramai memaklumkan kepada pihak polis tentang perhimpunan yang akan diadakan dan oleh itu, pemakluman tersebut adalah sukarela semata-mata.

"Pemakluman kepadapihak  polis mungkin boleh membantu dari segi kawalan trafik dan logistik yang lain, dan perlu digalakkan.

Malah, katanya, adalah diharapkan kebanyakan penganjur perhimpunan besar akan terus secara sukarela memaklumkannya kepada pihak polis mengenai tarikh dan tempat perhimpunan
 

Isnin, 21 April 2014

Himpunan 1 Mei tetap di Dataran, tiada perubahan


KUALA LUMPUR: Pakatan Rakyat hari ini menegaskan himpunan 1 Mei ini tetap diadakan di Dataran Merdeka seperti yang dirancang sebelum ini.

Timbalan Presiden PAS, Mohamad Sabu berkata persiapan menjelang perhimpunan itu berjalan lancar dan tiada sebarang perubahan dibuat.

"Tidak ada perubahan tentang himpunan 1 Mei, ia berjalan lancar seperti dirancang.

"Himpunan tetap di Dataran Merdeka setakat ini tidak berubah, tetap mengikut jadual," katanya kepada pemberita sejurus keluar dari  ibu pejabat polis daerah (IPD) Dang Wangi.

Beliau dipanggil polis bersama Naib Presiden PKR, Tian Chua untuk membincangkan rundingan berkait himpunan itu.

Memperincikan himpunan itu beliau berkata, beberapa lokasi ditetapkan kepada peserta himpunan sebagai tempat perkumpulan awal sebelum bergerak ke Dataran Merdeka.

Menurutnya, kumpulan NGO akan berhimpun di KLCC, manakala penyokong parti akan berada di sekitar Kuala Lumpur.

"Ini perhimpunan aman. tidak ada apa-apa kekacauan akan berlaku. 

"Selepas mendengar ucapan pimpinan, kita akan bersurai," sambung beliau.

Sementara itu, Tian Chua menyatakan pihak polis tidak ada sebarang halangan untuk perhimpunan tersebut.

"Mereka jemput kita untuk berbincang supaya perhimpunan tersebut berjalan dengan baik.

"Secara prinsip mereka (polis) tidak ada halangan, ada beberapa pandangan diberikan dan kita akan berbincang jika perlu kita akan ubah mengikut cadangan tersebut," katanya.

Beliau memberitahu, Pakatan Rakyat memberi komitmen akan bekerjasama dengan pihak polis dalam memastikan kelancaran penganjuran himpunan itu nanti.

Sabitan bersalah Karpal bawah kes Akta Hasutan wajar digugur

KUALA LUMPUR 21APR: Sabitan kesalahan di bawah Akta Hasutan yang dikenakan keatas mendiang Karpal Singh wajar digugurkan, kata Naib Presiden KEADILAN, N Surendran.
“Beliau (Karpal) yang telah meninggal sementara ini masih di atas nama beliau ada sabitan.
“Oleh sebab itu kita mahu tuntut, supaya kerajaan BN dengan segera mengambil tindakan untuk memadamkan sabitan kesalahan terhadap saudara Karpal,” kata Surendran.
Surendran yang juga seorang peguam menyatakan Karpal yang merupakan seorang lumpuh itu hampir dipenjarakan melalui kekejaman Umno-BN patut mendapat keadilan sewajarnya sejak daripada beliau masih hidup lagi.
“Tidak guna sekarang tiba-tiba nak puji encik Karpal. Sebelum beliau meninggal, kamu (BN) nak penjarakan dia dan ada rayuan untuk penjarakan Karpal?
“Rayuan siapa? Barisan Nasional,” kata Surendran dalam ceramah reformasi 2.0 di Pantai Dalam, semalam.
“Hari ini selepas Karpal meninggal. mereka (kerajaan Umno-BN) melihat emosi rakyat begitu kuat, takut tiba-tiba, mula memuji Karpal.
“Ada yang benar-benar memuji, kita tidak nafi. Tetapi kalau benar-benar begitu, padamkan sabitan terhadap Karpal, ” Kata Surendran.
Pada 11 Mac, Karpal didenda RM 4,000 oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas didakwa dibawah Seksyen 4 (1) (b) Akta Hasutan kerana mempersoal penyingkiran Datuk Seri Mohammad Nizar Jamaluddin sebagai Menteri Besar Perak pada Februari 2009.
Karpal menyatakan beliau mendapat notis rayuan balas dari pihak pendakwaraya awal April lalu yang antara lain akan menambah hukuman maksima RM 5,000 atau beliau dipenjarakan.

“Saya ada bukti Tun Daim punya akaun di Tanzania” – Anwar

KUALA LUMPUR 21 APR: Ketua Umum KEADILAN, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau mempunyai bukti penyelewangan besar bekas Menteri Kewangan, Tun Daim Zainuddin.
“Siapa Daim Zainuddin? Bekas Menteri Kewangan yang jadi jutawan paling kaya. Projek jalan raya utara selatan (PLUS) dia sapu ratus juta (ringgit).
“Apa sahaja projek dia sapu. Begitu banyak komisen, tapi ada siasatan? kata Anwar dalam ceramah di Lembah Pantai malam tadi.
Kata Anwar, selain merompak kekayaan negara dengan pencurian dana rakyat melalui pengambilan komisyen projek secara melampau, beliau mempunyai bukti Daim menyimpan duit di Tanzania, salah sebuah negara di Afrika Timur.
Anwar mengesyaki salah guna kuasa Daim melalui apabila gabenor bank negara menyebut bahawa Dam ada menyimpan wang di Tanzania.
“Saya diundang semasa saya Profesor di Georgetown University dan menjadi perunding di Bank Dunia.
“Saya pergi ke Tanzania dijemput jumpa Presiden, Menteri Kewangan dan gabenor bank negara Tanzania.
“Gabenor kata Tun Daim punya bank ada sini (Tanzania). (Gabenor) kata Daim simpan di International Bank of Malaysia.
“Saya tanya (Daim) buat apa. Kemudian gabenor jawab Daim tidak buat apa-apa. Daim simpan duit sahaja.
“Ada sebarang operasi? Tidak, ini bank ‘istimewa’. Kemudian saya berkata kepada gabenor bank negara Tanzania, kamu tahu tak ini tidak cara yang sepatutnya.
“Duit dari mana? Daim ambil dari Malaysia, simpan di sini,” kata Anwar menceritakan kandungan  pertemuannya.
Kata Anwar, salahguna kuasa Daim terbukti apabila orang yang dipertanggungjawab menguruskan bank di negara tersebut ditahan di sebuah Lapangan Terbang Heathrow, London.
“Saya bawa perkara ini SPRM tidak tanya pun saya. Daim pun tidak ditanya.
“Kerana di Malaysia ini, kalau kamu pemimpin Umno kamu kebal. Kamu curi banyak mana pun, bagi bukti banyak mana pun,” kata Anwar.